"spetsiaalregister"

Alusta registrite täitmisega

Esimesed kogemused raamatupidamisest ja selle olemusest annab Sulle raamatupidamisregistrite (žurnaalide ehk raamatute, abiraamatute) täitmine.

Ühtse žurnaal-pearaamatu (kus kirjendatakse ettevõtte kõik majandustehingud) asemel hakkame täitma spetsiaalregistreid. Näiteks: Arveldusi tarnijatega peetakse registris- “tarnijate-register”, di kehtetuse.kassatehingute arvestust- “kassaregistris” jne

Perioodi lõpul koondatakse kõigi kasutatavate registrite kokkuvõtted süstemaatilisse registrisse- pearaamatusse.

Selleks, et saaksid harjutada majandustehingute raamatupidamisregistrisse kandmist, oleme koostanud Sinu jaoks vastava töölehe- “tarnijate-registri”. Registrit saad ise kohendada:  muutes-, lisades- ja eemaldades üleliigseid kontosid.
NB! Kui teed muudatusi jälgi, et valemid sisaldaksid lisatud ridu ja veerge.

Analoogselt võid koostada vajalikke registreid oma ettevõtte jaoks luues registrite kogumi, mis on omavahel seotud ühtseks süsteemiks ning mis perioodi lõpul koondatakse süstemaatilisse registrisse (pearaamat). Selline süsteem tundub esialgu keerulisem kui žurnaal-pearaamatu pidamine.

Millist varianti valida oma raamatupidamisarvestuse jaoks sõltub Sinu ettevõtte raamatupidamise eripärast, mahukusest, arvestusperioodide…