"raamatupidamisregistrid"

Raamatupidamisregistrid

Raamatupidamisregistreid kasutatakse majandustehingute jooksvaks arvestuseks ning arvestustulemuste fikseerimiseks.

Majandustehingud registreeritakse kronoloogilistes ja (või) süstemaatilistes registrites.

Kronoloogiliseks registriks on päevaraamat (žurnaal), kus toimub tehingute ja muude sündmuste kajastamine algdokumentide alusel kronoloogilises järjekorras.

Päevaraamat

Päevaraamat

Süstemaatiliseks registriks on pearaamat ja kõik eri liiki analüütilise arvestuse registrid, kuhu majandustehingud registreeritakse kontode lõikes.

Seaduses ei ole mainitud päevaraamatu ja pearaamatu mõisteid kuna uutes programmides ei pruugi neid esineda.

Töö õigeks jaotamiseks ning aja ja raha säästmiseks kasutatakse eri liiki tehingute kajastamiseks ühtse päevaraamatu asemel, mitmeid spetsiaalregistreid (žurnaale, raamatuid, abiraamatuid).

Ühtse päevaraamatu asemel võib pidada mitut spetsiaaliseeritud kronoloogilist registrit näiteks: kassaregister, pangaregister, tarnijate-register, ostjate-register jne.

Tarnijate arvepidamisraamat - NÄIDIS

Tarnijate arvepidamisraamat...
</p>
            <div class=Jätka Lugemist

Alusta registrite täitmisega

Esimesed kogemused raamatupidamisest ja selle olemusest annab Sulle raamatupidamisregistrite (žurnaalide ehk raamatute, abiraamatute) täitmine.

Ühtse žurnaal-pearaamatu (kus kirjendatakse ettevõtte kõik majandustehingud) asemel hakkame täitma spetsiaalregistreid. Näiteks: Arveldusi tarnijatega peetakse registris- “tarnijate-register”, di kehtetuse.kassatehingute arvestust- “kassaregistris” jne

Perioodi lõpul koondatakse kõigi kasutatavate registrite kokkuvõtted süstemaatilisse registrisse- pearaamatusse.

Selleks, et saaksid harjutada majandustehingute raamatupidamisregistrisse kandmist, oleme koostanud Sinu jaoks vastava töölehe- “tarnijate-registri”. Registrit saad ise kohendada:  muutes-, lisades- ja eemaldades üleliigseid kontosid.
NB! Kui teed muudatusi jälgi, et valemid sisaldaksid lisatud ridu ja veerge.

Analoogselt võid koostada vajalikke registreid oma ettevõtte jaoks luues registrite kogumi, mis on omavahel seotud ühtseks süsteemiks ning mis perioodi lõpul koondatakse süstemaatilisse registrisse (pearaamat). Selline süsteem tundub esialgu keerulisem kui žurnaal-pearaamatu pidamine.

Millist varianti valida oma raamatupidamisarvestuse jaoks sõltub Sinu ettevõtte raamatupidamise eripärast, mahukusest, arvestusperioodide…