"põhivara arvestus"

Raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis

Kuidas toimuvad ettevõttes raamatupidamise eriliiki arvestused…