"päevaraamat"

Alusta registrite täitmisega

Esimesed kogemused raamatupidamisest ja selle olemusest annab Sulle raamatupidamisregistrite (žurnaalide ehk raamatute, abiraamatute) täitmine. Ühtse žurnaal-pearaamatu (kus kirjendatakse ettevõtte kõik majandustehingud) asemel hakkame täitma spetsiaalregistreid. Näiteks: Arveldusi tarnijatega peetakse registris- “tarnijate-register”, di kehtetuse.kassatehingute arvestust- “kassaregistris” jne Perioodi lõpul koondatakse kõigi kasutatavate registrite kokkuvõtted süstemaatilisse registrisse- pearaamatusse. Selleks, et saaksid harjutada majandustehingute raamatupidamisregistrisse kandmist, oleme koostanud Sinu […]

Raamatupidamisregistrid

KUHU NEID RAAMATUPIDAMISKANDEID TEHAKSE?

Millised on need raamatupidamsregistrid kuhu raamatupidamiskandeid tehakse ja milline erinevus on ühekordse- ja kahekordse kirjendamise registritel…