"nõuete ja ettemaksete arvestus"

Raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis

Kuidas toimuvad ettevõttes raamatupidamise eriliiki arvestused…