"müügitulu"

Tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel

Millest lähtutakse tulude arvestamisel, kuidas jaotatakse tulusid raamatupidamisarvestuses, milliste printsiipide alusel kajastatakse tulusid ja kulusid…