"kontorühmad"

Kontoplaan

Kontoplaan

Kontoplaan

MIS ON KONTOPLAAN ?

Kontoplaan on kõigi ettevõttes kasutatavate raamatupidamise kontode nimetuste ja koodide täielik süstematiseeritud loetelu.
Kontoplaan peab olema ülevaatlik kuid samas ka piisavalt põhjalik, et oleks võimalik saada kõik jooksvaks arvestuseks ja aruandluseks vajalikud andmed. Erinevate ettevõtete kontoplaanid varieeruvad sõltuvalt nende tegevusalast, suurusest, kasutatavast raamatupidamise tarkvarapaketist ning paljudest muudest teguritest.
Teoreetiliselt oleks ettevõttel võimalik hakkama saada viie kontoga:
VARA, KOHUSTUSED, OMAKAPITAL, TULUD ja KULUD.

KUIDAS KONTOPLAANI KOOSTADA?
Näiteks, võid ettevõtte kontod on liigendada 5-ks rühmaks.
Rühma tähistab konto koodi esimene number:

1 – bilansi aktivakirjed – vara
2 – bilansi passivakirjed- kohustused
3 – bilansi passivakirjed- omakapital
4 – tulude kontod
5 – kulude kontod

Kontorühmad koosnevad kontoklassidest.