"füüsiline inventuur"

Varade ja kohustuste inventeerimine

Milleks on vaja inventuure, millised on inventuuride liigid, -moodused, – läbiviimine…