"1000 eurosed arved"

1000 euroste arvete deklareerimine

1000-euroste-arvete-deklareerimine1. novembrist algas maksude deklareerimise kõige suurem ja põhimõttelisem muudatus viimase 10-12 aasta jooksul, kus käibemaksukohuslased peavad hakkama arvestust pidama viisil, mis võimaldaks deklareerida ühe tehingupartneriga tehtud tehingu- või tehingute arveid.

Deklareerimiseks on vajalik käibemaksukohuslasest TEHINGUPARTNERI registrikood, mis on tuvastavaks tunnuseks.

01.11.2014 jõustus käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestatati käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus üle 1000 euroste arvete deklareerimise kohta. Deklareerida tuleb ainult juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutustele esitatud ja saadud arved. Eraisikute arveid ei esitata.

Käibemaksukohustuslased esitavad ostjate ja müüjate lõikes arvete andmed, kui tehingupartneri arve või arvete kogusumma on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta. Tehingupartneri põhist piirmäära arvestatakse väljastatud ja saadud…