"1000 eurosed arved"

1000 euroste arvete deklareerimine

1. novembrist algas maksude deklareerimise kõige suurem ja põhimõttelisem muudatus viimase 10-12 aasta jooksul, kus käibemaksukohuslased peavad hakkama arvestust pidama viisil, mis võimaldaks deklareerida ühe tehingupartneriga tehtud tehingu- või tehingute arveid. Deklareerimiseks on vajalik käibemaksukohuslasest TEHINGUPARTNERI registrikood, mis on tuvastavaks tunnuseks. 01.11.2014 jõustus käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestatati käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus üle 1000 euroste […]