Raamatupidamisregistrite pidamine

Avaldatud juuli 12, 2010

Kõik raamatupidamise algdokumendid on kohustuslik kirjendada raamatupidamisregistrites peale tehingut mõistliku aja jooksul, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine RPS-e §6 lg2.

Iga raamatupidamise korraldaja peab ise määratlema kas selleks mõistlikuks ajaks on kord päevas, nädalas, kuus või aastas. Peaasi et kõik nõutavad aruanded erinevatele huvigruppidele (omanikele, juhtkonnale, riigile) õigeaegselt esitatud saaksid.

Raamatupidamisregister on raamatupidamisarvestuses kasutatav elektrooniline andmebaas või käsitsi koostatud arvestusraamat.

Sise-eeskirjades märgitakse ära millist raamatupidamisprogrammi kasutatakse arvestuse pidamisel, kui tihti koostatakse kontode liikumise aruandeid (väljatrükid programmist) . Arvestusraamatute pidamisel tuuakse välja milliseid registreid koostatakse.

Raamatupidamisregistreid võib vormistada ja säilitada sõltuvalt registrite pidamisel kasutatavaist tehnilistest vahenditest, kas käsitsi kirjutatud dokumendina, trükitud dokumendina (arvuti väljatrükk), arvuti infokandjatel.

 • Järgmisena loe kindlasti:

  Tulude arvestus

  Tulude kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna Juhendist RTJ- nr 10.
  Tulusid ja kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel. See tähendab, et kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis on aruandeperioodist pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist.

  Sise-eeskirjas tuuakse välja kuidas on jaotatud ja liigitatud tulud e/v raamatupidamises.

  Tulud jagunevad raamatupidamisarvestuses järgmiselt:

  1) Müügitulud

  Kuidas liigitatakse müügitulusid (kaupade müük, teenuste müük …).
  Käibemaksukohustuslase puhul liigitatakse müügitulud veel vastavalt maksustamise määradele (20%,- määraga müük, 9%- määraga müük, 0%- määraga müük, maksuvaba müük).

  2) Muud äritulud

  Muude äritulude kirjetel kajastatakse ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivaid tulusid vt RTJ-2 lisa 2 – kasumiaruande kirjete selgitus.

  3) Finantstulud

  Finantstulud jagunemist…

  Jätka Lugemist »

Loe ka neid postitusi:

Tags: ,

Kommenteerimine on suletud