Puhkusetasu arvutamise ja maksmise kord

Avaldatud august 6, 2011

Puhkusetasu arvutamise ja maksmise kord

Käimas on puhkuste hooaeg ning kui sa pole veel puhkusetasusid arvestanud ja välja maksnud, tutvu kuidas töölepingu seaduses on reguleeritud puhkusetasu arvutamine ja maksmine.

Puhkusetasu arvutamise ja maksmise kord on reguleeritud Töölepingu seadusega § 70 ja Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord määrusega, mille järgi arvestatakse puhkusetasu eelmise 6 kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.

Tööandja võib maksta töötajale rohkem kui seadus ette näeb, kuid mitte mingil juhul vähem.

Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti. Kokkulepe, mille alusel puhkusetasu makstakse hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval, on tühine.

Kuidas määrata kindlaks puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu?

Alljärgnev on väljavõte tööinspektsiooni selgitustest, mille kohaselt tekib puhkusetasu arvutamise vajadus sel kuul, millal puhkusetasu arvutatakse. TLS § 70 lg 2 annab puhkusetasu maksmiseks 3 võimalust:

  • 1) Eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

    Näide: puhkus algab teisipäeval, 1.09.09, puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval ehk 28.08.09. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on august, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on veebruar-juuli.

  • 2) Kokkuleppel hiljem.

    Näide: puhkus algab 21.09.09. Kokkuleppel makstakse puhkuseraha puhkuse lõppemise päevale järgmisel tööpäeval 19.10. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on oktoober, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on aprill-september.

  • 3) Puhkuse lõppemise päevale järgneval palgapäeval.

    Näide: puhkuse kestus 21.09.09-18.10.09. Puhkuse lõppemise päevale järgneva palgapäev on 05.11.09. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on november, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on mai-oktoober.

Loe ka neid postitusi:

Kommenteerimine on suletud