Pearaamat ja selle koostamine

Avaldatud juuli 15, 2010

Pearaamatu puhul on tegemist sünteetilise arvestuse registriga kuhu registreeritakse kõik perioodi majandustehingud kontode lõikes. Siia koondatakse kõik perioodi kronoloogiline- ja süstemaatiline arvestus.

KUIDAS PEARAAMATU-REGISTRIT KOOSTADA?

Järgnev näide on lihtsustatud võimalus pearaamatu koostamiseks maatrikstabelina, milles tuuakse välja ka kontode käibeandmik. Kontode käibeandmikus on näha kõik kontol toimunud liikumised: algsaldo, debet-kreeditkäive ja lõppsaldo.

Maatrikssüsteemi kasutamise eeliseks on see, et iga pearaamatusse sisestatud number saab kantud üheaegselt nii konto deebetisse kui kreeditisse. See süsteem lihtsustab ja kiirendab Sinu tööd, eksimuste võimalus väheneb.

Pearaamat - NÄIDIS

Pearaamat - NÄIDIS

Esimese sammuna koosta excelis maatrikstabel, mis koosneb järgmistest lahtritest:
1. LAHTER- Deebetkontod
Selle lahtri alla reasta kõik oma kontoplaani kontod, kontoklasside lõikes.
Näiteks:  Meie kontoplaani näite järgi “maksuvõlad” kontoklass on 2150- nimeliseks muudab neljas number, mille kohta analüütilist arvestust peetakse abiregistris, pearaamatusse kantakse registri kokkuvõtted.

2. LAHTER- Kreeditkontod
Analoogselt eelmise lahtriga sisesta kontod veergudesse samas järjestuses.

KÄIBEANDMIKU OSA
3. LAHTER- Deebetkäive kokku
Siia sisesta igale reale valem, mis arvutab kokku vastava rea deebetkonto käibed horisontaalrealt.

TABELI KÕIGE ALUMINE RIDA- KREEDIT KOKKU
Selles reas võetakse kokku ülevalt alla kõik vastavate veergude kreeditkontod.

4. LAHTER- Kreeditkäive kokku
Sisesta igale reale valem, mis viitab vastava konto kreeditkonto kokkuvõttele tabeli alumiselt realt  KREEDIT KOKKU.

5. ja 6. LAHTER- Deebet- ja kreeditalgsaldod
Nendesse lahtritesse märgitakse eelmise perioodi vastavate deebet- ja kreeditkontode lõppsaldod.

7. LAHTER- Deebet lõppsaldo
Selle lahtri alla sisesta igale reale valem, mis liidab vastava konto deebet algsaldole deebetkäibe ja lahutab kreeditkäibe horisontaalrealt.

8. LAHTER- Kreedit lõppsaldo
Selle lahtri alla sisesta igale reale valem, mis liidab vastava konto kreedit algsaldole kreeditkäibe ja lahutab deebetkäibe horisontaalrealt.

NB! Lõppsaldode arvutamise juures peab olema tähelepanelik aktiva- passivakontode puhul, mida kasutatakse mitmesuguste arvelduste arvestamiseks (näit. aruandvad isikud). Neil kontodel (aktiva- passivakontod) võib üheaegselt esineda nii deebet kui ka kreeditsaldo.

KUIDAS PEARAAMATUT TÄITA?

Lae alla pearaamatu tööleht ja proovi pearaamatu täitmist iseseisvalt.

Pearaamat - tööleht

Harjutamiseks on soovitav registrid välja printida, selleks et kanda registrite andmed pearaamatusse käsitsi.

Ava pearaamatu töölehe fail ja võta ette esimene register.

REEGEL:
Pearaamatusse kantakse registrite KREEDITKONTO koondandmed.

Tee kindlaks milline on registri kreeditkonto korrespondeeruvad deebetkontod.

Otsi pearaamatu kreeditkontode ÜLEMISELT realt üles vastava registri kreeditkonto.

Liigu mööda pearaamatu veergu allapoole ja  otsi vasakult VEERUST üles vastavad korrespondeeruvad deebetkontod ning sisesta summad  lahtritesse.

Peale registri andmete sisestamist, kontrolli kas oled kõik kanded teinud.
Selleks vaata kas pearaamatu KREEDIT KOKKU ja registri KREEDIT KOKKU on võrdsed.

Sarnaselt sisesta pearaamatusse ülejäänud registrite koondsummad KREEDITKONTO järgi.

Pärast registrite andmete kandmist kontrolli kas pearaamat sisaldab kolme võrdsust:
Deebet algsaldo = Kreedit algsaldo ;  Deebetkäive kokku = Kreeditkäive kokku;  Deebet lõppsaldo = Kreedit lõppsaldo

Juhul kui kõik  saldod ja käibed on võrdsed siis on jäänud veel teha tulude- ja kulude kontode sulgemiskanded. See tähendab et tulu- ja kulu kontodelt tehakse kanded kontole “perioodi kasum või kahjum” nii, et nendele kontodele ei jää lõppsaldosid.

Videos näitame Sulle kuidas registrid ühendatakse pearaamatuga, selleks et iga muudatus registris kajastuks koheselt pearaamatus.

Loe ka neid postitusi:

Tags: , ,

Üks vastus “Pearaamat ja selle koostamine”

  1. Eve Kurs
    veebr 01, 2016

    Õpin raamatupidamist ja huvitusin Teie materjalidest. Kindlasti on mulle kasuks.