Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord

Avaldatud juuli 12, 2010

Raamatupidamise sise-eeskirja selles osas tuuakse välja millised on ettevõttes esitatud nõuded algdokumentidele, arvestades Raaamatupidamise seaduses (RPS) § 7 ja Käibemaksuseaduses (KMS) § 37 arvetele esitatud nõudeid.

Samuti milliseid andmeid peab sisaldama raamatupidamiskirjend RPS-s § 6 ja millised tingimustel tehakse parandusi dokumentides ja registrites RPS-s § 10.

Algdokumentide käive ja säilitamine
Dokumendikäive on kõikide dokumentide liikumine nende koostamise või ettevõttesse saabumise momendist lõpetades arhiveerimisega.

  • Dokumentide koostamine

Selles osas kinnitatakse ettevõttes kasutamiseks sobivate algdokumentide loetelu.
Kes koostab ja allkirjastab dokumendid ja vastutab nende õigsuse eest?
Kes vastutab konkreetse töölõigu eest ja sellega seotud dokumentide koostamise eest.

Dokumentide vastuvõtmine
Kuidas toimub ettevõttesse saabuvate algdokumentide vastuvõtmine?
Kes kinnitab ja missugusel viisil. Tänapäeval võivad dokumendid tulla koos kaubaga, posti teel, interneti teel jne.

Dokumentide liikumine
Kes vastutab dokumentide edastamise eest?
Kes saadab välja arved, kuidas edastatakse lepinguid (enamik lepingutest on väga vajalikud raamatupidamises), kuidas liiguvad sissetulevad dokumendid raamatupidajale.

Dokumentide süstematiseerimine
Millistesse kaustadesse sorteeritakse algdokumendid, viis ja vastutaja.
Kus, kui kaua ja kuidas säilitatakse dokumente.
Näitks: Algdokumente sorteeritakse järgmiselt kaustadesse:

pangadokumendid -
arveldused ostjatega -
arveldused tarnijatega -
aruandvad isikud -
aruanded -
ajaliselt järjestatult
arvete numbri järgi
kirjendi numbri järgi
isikute kaupa
liikide kaupa


Algdokumente säilitatakse 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust.

Pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud äridokumente tuleb säilitada 7 aastat pärast kehtimisaja möödumist.

Tags: , , , ,

Kommenteerimine on suletud