Audiitorkontrolli kohustus

Avaldatud aprill 14, 2011

Audit või ülevaatus?

Uue Audiitortegevuse seaduse kohaselt on raamatupidamise aastaaruande audit  kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses. Samuti  on audit kohustuslik Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele.

Teistele  raamatupidamiskohustuslastele (kelle kohta  seaduses ei ole sätestatud teisiti)  on   raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik,  kui aruandeaasta  näitajad ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Täidetud peab olema 2 tingimust 3-st Audit Ülevaatus
Müügitulu või tulu üle 2 000 000€ üle 1 000 000€
Varad bilansipäeva seisuga üle 1 000 000€ üle  500 000€
Keskimine töötajate arv üle 30 üle 15
Täidetud peab olema 1 tingimus 3-st Audit Ülevaatus
Müügitulu või tulu üle 6 000 000€ üle 3 000 000€
Varad bilansipäeva seisuga üle 3 000 000€ üle 1 500 000€
Keskmine töötajate arv üle 90 üle 45
Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetamata  sihtasutusele
Täidetud peab olema 1 tingimus Ülevaatus
Müügitulu või tulu üle 15 000€
Varad bilansipäeva seisuga üle 15 000€

Piirmäärad  jõustusid  2011. aasta 1. jaanuaril, hakates kehtima majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta, mis algavad 2010. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Loe ka neid postitusi:

Kommenteerimine on suletud